Światło - podstawowe pojęcia

Na przełomie XVIII i XIX wieku, uczeni fizycy twierdzili, że świtało podobnie jak ciepło jest fluidem (ciepłą, nieważką substancja). Lavoisier umieścił je na tablicy pierwiastków, natomiast J. Śniadecki użył do określenia jego definicji -pojęcia "świetlik". Dzisiaj już wiadomo, że światło, to nic innego jak część promieniowania elektromagnetycznego, widzialnego dla naszych oczu. Wraz z określeniem definicji światła, przybyło wiele pojęć, związanych z opisem tego zjawiska. Znajdziesz je w tej kategorii.

Lista stron w Światło - podstawowe pojęcia: